Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE:

 

2 listopada 2018 r.

9 listopada 2018 r.

21 grudnia 2018 r.

15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.