Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Granatowa grafika z ikoną ucznia przy komputerze. Obok tekst: "Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r."

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

 

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KLASACH I-III – poradnik MEN

Pomarańczowo-czerwona grafika z tekstem: "Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkoły podstawowej). Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli."

Drodzy Rodzice

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebrano wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiono także praktyczne rady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem:

poradnikdlaszkolklasyI-III.doc

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Granatowe tło z tekstem "Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r."

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Mamy opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą chcemy teraz poddać publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec również arkusze egzaminacyjne, chcemy pokazać na czym te zmiany będą polegały. Do końca grudnia będą gotowe przepisy, a także aneksy do informatorów, dzięki którym można spokojnie przygotować się do egzaminów.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

Więcej infomacji na stronie:

www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy… !

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości oddział przedszkolny, jako jedyny rezydujący na terenie szkoły, postanowił uczcić to wielkie wydarzenie okolicznościową akademią.

Przedszkolaki wypowiedziały polskie credo narodowe recytując wiersze: ,,Polskie symbole”, „Kto Ty jesteś?” oraz wyśpiewały pieśni patriotyczne ,,Marsz, marsz Polonia” i ,,Ułani, ułani”.

W akademii brała udział Pani Dyrektor – mgr Genowefa Hornik, która podziękowała przedszkolakom za ich zaangażowanie patriotyczne.

Uroczystość zakończyła się spontanicznym marszem niepodległości dookoła szkoły z własnoręcznie wykonanymi flagami narodowymi.

IMG_20201110_103131

IMG_20201110_103015

IMG_20201110_102611

Lucyna Leżańska

BohaterON – włącz historię!

W ostatnim czasie uczniowie klasy IV wzięli udział w akcji BohaterON – włącz historię! Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Po zapoznaniu uczniów z historią walczących o stolicę, przystąpiliśmy do napisania  kartek do Powstańców. Powstały wspaniałe prace, w których dzieci wyraziły swoje uznanie dla ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

bohateron_new

Monika Mrózek

KOMUNIKAT 05.11.2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

do 29 listopada br. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych.

 • Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 • Tym samym, do 29 listopada br. zostało przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
 • Oznacza to, że uczniowie klas I – VIII do 29 listopada będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
 • Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.
 • Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).
 • Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
 • Nauczyciele oraz inni pracownicy szkół realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki.
 • Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

 • Olimpiady, turnieje i konkursy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwimy przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

 

Genowefa Hornik- Dyrektor Szkoły

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Ogłoszenie Dyrektora szkoły z dnia 23 X 2020r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

zgodnie z komunikatem Premiera Rady Ministrów z dnia 23 października br., uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.  Świetlica też.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z „Procedurą nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Łętowem dla klas IV-VIII” obowiązującą od 26 X br do odwołania, która jest zamieszczona w dzienniku elektronicznym.

Ponadto informujemy, że w związku z funkcjonowaniem w trybie stacjonarnym oddziałów przedszkolnych i klas I-III, plan zajęć dla tych oddziałów i klas, pozostaje bez zmian.

 

Genowefa Hornik- Dyrektor Szkoły

zajęcia odwołane

UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – Ślubowania. 22 października 2020 r. uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolega, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” tymi słowami dzieci z pierwszej klasy uroczyście zadeklarowały swoją przynależność do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Tadeusz Kościuszki w Łętowem. Uroczyste ślubowanie odbyło się na sali gimnastycznej i rozpoczęło się występem artystycznym. Po części artystycznej pasowania na ucznia klasy pierwszej dokonała pani dyrektor Genowefa Hornik i ks. katecheta Mariusz Maćkowiak. Każdy uczeń otrzymał dyplom pamiątkowy i legitymację szkolną oraz upominki przygotowane przez rodziców. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Pełni wrażeń uczniowie udali się do domów. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania. 

Mariola Mamala

 

GALERIA ZDJĘĆ: ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I

KOMUNIKAT

 
W roku szkolnym 2020/2021 ustalono następujące terminy konsultacji dla Rodziców:
 • 10.2020 r. o godz. 15.30   1234konsultacje z rodzicami
 • 12.2020 o godz. 15.30
 • 02.2021 o godz. 15.30
 • 04.2021 r. o godz. 15.30

 

Uwaga: Ze względu na sytuację epidemiologiczna forma spotkania może być zdalna lub stacjonarna – należy ją każdorazowo uzgodnić z wychowawcą klasy.
 
Genowefa Hornik- Dyrektor Szkoły

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PATRONA

15 października 2020 roku obchodziliśmy w naszej placówce Święto Patrona Szkoły – Tadeusza Kościuszki. W tym uroczystym dniu wszyscy uczniowie przyszli do szkoły w strojach galowych. W każdej sali pojawiły się gazetki poświęcone życiu Wodza i wydarzeniom z nim związanym.

                  Przygotowania do obchodów Dnia Patrona rozpoczęły się już dwa tygodnie wcześniej. Wszystko musiało bowiem zostać przygotowane z zachowaniem reżimu sanitarnego. Pomimo tych niedogodności uroczystość wypadła znakomicie, a postać Patrona na nowo  zainspirowała naszych uczniów.

Wychowawczynie klas I-III przygotowały przepiękne prace plastyczne, a klasa III zorganizowała Turniej Kościuszkowski, podczas którego uczniowie walczyli w następujących konkurencjach: zakładanie munduru, toczenie kul armatnich, zwiadowcy, kawa dla generała Kościuszki, wyścig kosynierów, pokonywanie rowów obronnych, załadunek armaty. Każda drużyna miała swój okrzyk bojowy:  Kościuszko jest naszym patronem, więc walczymy dziś z fasonem! Kościuszko był generałem, w naszej szkole walczymy z zapałem!

Klasy starsze również czynnie włączyły się do obchodów Dnia Patrona. Czwartoklasiści napisali listy do Tadeusza Kościuszki, w których wyrazili wiele uczuć i emocji związanych zarówno z sylwetką Wodza, jak i ważnymi dla nich wydarzeniami współczesnymi. Klasa VI z ogromnym entuzjazmem zaśpiewała skoczny „Krakowiak Kościuszki”, natomiast klasa VII przedstawiła bardzo rzeczową i merytoryczną prezentację sylwetki Generała.

W celu przybliżenia uczniom Patrona Szkoły zorganizowano konkursy, na których młodzież klas IV-VIII mogła wykazać się swoją wiedzą i czynnie ze sobą współzawodniczyć, zdobywając przy tym dyplomy i ciekawe nagrody książkowe. 

Pomimo ciężkiej sytuacji związanej z panującą pandemią, Dzień Patrona będziemy wspominać z uśmiechem na twarzy, a  trzymający w napięciu quiz na zakończenie obchodów jeszcze długo będzie emocjonował uczniów i nauczycieli.

Monika Mrózek

GALERIA ZDJĘĆ: ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ PATRONA