Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Jasna grafika z ilustracją o tematyce medycznej i tekstem obok: "Akcja informacyjna dotycząca szczepień dla dzieci i młodzieży od 12. roku życia i szczepimy się!"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-w-wieku-12-18-lat–informacje-dla-szkol-i-placowek

Genowefa Hornik

Dyrektor Szkoły

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Na ten dzień wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością! 10 czerwca, troszkę później niż zazwyczaj, postanowiliśmy naszym uczniom z klas IV – VIII dać trochę wytchnienia od nauki i świętować wspólnie Międzynarodowy Dzień Dziecka. Był on świetną okazją do zintegrowania się po powrocie z nauki zdalnej. Na naszych uczniów już od rana czekało mnóstwo atrakcji i wrażeń. Pogoda dopisała, toteż rozpoczęliśmy ów dzień bardzo aktywnie,  organizując wspólne zawody na boisku szkolnym. Potem udaliśmy się wszyscy do klas, gdzie przy popcornie i innych smakołykach obejrzeliśmy interesujący film. Następnie każda klasa wspólnie ze swoim wychowawcą spędzała czas wolny, wypełniony zabawami, konkursami i…tańcami. W porze obiadowej uczniowie zjedli pyszną pizzę, a potem zadowoleni, najedzeni i chyba troszkę zmęczeni rozeszliśmy się do domów.

Z kolei klasy młodsze świętowały Dzień Dziecka na Ostrej. W otoczeniu pięknej przyrody i wspaniałych gór dzieci mogły aktywnie spędzić czas, wyciszyć się i podziwiać piękne widoki.

Monika Mrózek

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie wracają do szkół. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne sanitarne 

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. we wrześniu 2020 r.  

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

 • organizacja zajęć w szkole, 
 • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni, 
 • gastronomia, 
 • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły. 

Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Dyrektor Szkoły

Genowefa Hornik

Dzień Mamy

Dzieci z oddziału przedszkolnego pamiętały, aby podziękować swoim Mamusiom w dniu Ich święta. Dedykowały im krótki program wokalno-muzyczny, był to pełen ekspresji taniec narodowy krakowiak z czterema figurami oraz pieśń maryjna ,,Po górach dolinach…”. Całość dopełniło gromkie ,,sto lat!” przy akompaniamencie akordeonu.

Dzieci przygotowały również dla kochanych Mam galerię ich nietypowych portretów, które do tej pory można podziwiać w naszej sali.

Naszej uroczystości przyglądała się Pani Dyrektor mgr. Genowefa Hornik, która wyróżniła dzieci za zaangażowanie i wkład ich pracy .

Transmisję on-line z uroczystości zapewniła Pani Sekretarka Marta Kołodziej.

Lucyna Leżańska

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Od 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.

Grafika na białym tle z napisem terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Więcej informacji oraz terminów znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Przypominamy, że przyjmowanie uczniów do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie wniosku. W każdym roku wymagane jest złożenie nowego wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy na następny rok szkolny. Ze względu na konieczność zaplanowania ilości miejsc w świetlicy dla uczniów na przyszły rok szkolny prosimy o terminowe składanie kart tj. do 20 czerwca 2021 r.

Wnioski o przyjęcie do świetlicy szkolnej zostaną przekazane dzieciom uczęszczającym w tym roku szkolnym na świetlicę, a także dostępne są:

 • w sekretariacie szkoły
 • u wychowawców świetlicy
 • na stronie internetowej szkoły pod linkiem: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Natalia Ciołkiewicz

Majowe Święta

 

1 MAJAMiędzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.                                  

W Polsce jest obchodzony od 1890 r., jednak świętem państwowym jest od 1950 r. Popularnie nazywane Świętem Pracy.

2 MAJADzień Flagi – Święto to wprowadzone zostało do kalendarza w 2004 r. na pamiątkę wydarzenia, jakim było wywieszenie polskiej flagi podczas walk o Berlin na 67-metrowej Kolumnie Zwycięstwa w dowód zwycięstwa nad Niemcami.

3 MAJANatomiast 3 maja jest świętem państwowym na pamiątkę uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3 maja. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie, niezwykle postępową ustawą zasadniczą, która stała się symbolem historyczno-narodowym Rzeczypospolitej. To dzień ustawowo wolny od pracy.

Z okazji  obchodzonej w tym roku 230-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, członkowie koła historycznego: Julia Węglarz, Karolina Tęczar, Wiktoria Hanula –  zrobiły gazetkę okolicznościową na korytarzu szkolnym. Natomiast uczennice Roksana i Amelia Flig przygotowały i wykonały (nagrały) dwie pieśni  patriotyczne związane z tym ważnym dla Polaków wydarzeniem historycznym:  

„Taki Kraj”, „Mazurek 3 Maja” .

Leszek Kamiński

„Taki Kraj” w wykonaniu Amelii i Roksany Flig

„Mazurek 3 Maja” w wykonaniu Amelii Flig

 

 

 

Komunikat 30.04

4 maja 2021 – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych


ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĘTOWEM OD 4 MAJA 2021r.

 1. Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
 2. Klasy I – III będą realizowali naukę w trybie stacjonarnym (zajęcia w szkole ) według obowiązującego w II półroczu planu lekcji  i  harmonogramu podanego przez wychowawców klas.
 3. Klasy IV – VIII  kontynuują nauczanie zdalne.
 4. Świetlica szkolna czynna dla dzieci realizujących naukę w szkole.
 5. W porozumieniu z rodzicami, zajęcia nauczania indywidualnego, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne mogą odbywać się w formie nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
 6. W szkole nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa związane z pandemią wirusa  Covid -19, a szczególności: zakrywanie twarzy maseczką, dezynfekcja rąk, dystans  społeczny.
 7. Sekretariat szkoły czynny w godzinach 0d 8.00 d0 14.00. W każdej sprawie szkolnej prosimy o kontakt  z wychowawcą klasy, pedagogiem, dyrekcją szkoły/ sekretariatem 18 33 15 204,   e-mail: spletowe@mszana.pl

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej zgodnie z Rozporządzeniem MEiN:

 • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
 • Od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.
 • Od 31 maja wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Dyrektor Szkoły

Genowefa Hornik

Konstytucja 3 Maja

Rok 2021 jest rokiem Konstytucji 3 Maja

Oddział przedszkolny zadbał o to, aby akademia przygotowana z tej okazji była szczególna. Poprzez kostiumowe przedstawienie
z przed lat – przedszkolaki upamiętniły to wielkie wydarzenie dla Polski, zaśpiewały również piosenkę ,,Witaj Majowa jutrzenko”, a całość uroczystości zwieńczył dostojny polonez zatańczony przez maluchów.

Pani dyrektor mgr. Genowefa Hornik, obecna na uroczystości, nie szczędziła pochwał i słów uznania dla małych patriotów.

Lucyna Leżańska

Przejdź do treści